Alcalde de Pontevedra
Miguel Anxo Fernández Lores

Concelleira de Cultura
Anxos Riveiro Portela

Directora-Xerente do O.A. Pazo de Congresos
e Exposicións de Pontevedra
Pilar Portela Vázquez

Comisarias da exposición
María Díaz Rey
Araceli Torres Fernández

Montaxe da exposición
Persoal do Pazo da Cultura

Rotulación da sala
Rótulos Xeve

Corrección lingüística
Dep. de Lingua do Concello de Pontevedra
Coa exposición XERACIÓN 80: a natureza dos estados intencionais da muller iníciase un novo tempo na Sala de Exposicións do Pazo da Cultura.
Esta fermosa sala quere acoller ás creacións artísticas que neste momento están a realizar persoas novas formadas, na maior parte, na Faculdade de Belas Artes da nosa cidade e que contan xa co aval do recoñecemento ao seu traballo.
Esta exposición colectiva amósanos a obra artística de 10 mulleres que, pola forza das súas creacións, nos fan intuír un gran futuro para as mesmas. Cada unha das artistas, co seu estilo propio e definido, contribúe a conformar un conxunto expositivo que abarca a pintura, a escultura, as artes audiovisuais e a performance e que axudará a achegarnos a unha parte importante das especialidades das Belas Artes.
Ser muller e ser artista, segue a constituír nestes comezos do século XXI, un grande reto para obter o recoñecemento merecido. Polo tanto, dende a Concellaría de Cultura do Concello de Pontevedra nos propoñemos traballar para que as barreiras e prexuízos que aínda poidan existir neste eido poidan superarse de xeito definitivo.
Anxos Riveiro
Concelleira de CulturaUnha nova xeración na arte galega actual

J.R. Searle (Denver, Colorado, 1932) na súa obra Intentionality, fai referencia á relación da linguaxe coa mente, a través da Intencionalidade; sinala que as expresións verbais motivadas polas crenzas, temores, esperanzas, desexos, alegría, orgullo, pena… son intencionais do mesmo xeito que a expresión corporal e artística. Este concepto vese plasmado na obra das mulleres da Xeración 80, un grupo de artistas que naceron na década de 1980, que cursaron estudos na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e que actualmente traballan en Galicia.
Os rasgos comúns na súa obra plástica teñen que ver coa volta á figuración, utilizando expresións tradicionais, tais como a pintura, a escultura e o debuxo, ademáis da fotografía, ás que incorporan unha linguaxe actual e técnicas contemporáneas, con características orixinais e únicas, aportando desde un pensamento crítico traballos autorreferenciais vinculados á literatura, como é o caso de María Maquieira e Bea Saa, os referentes artísticos de Alba Fandiño, a reciclaxe en Alejandra Sampedro, a paisaxe urbana e noctuna de Alicia Muñiz, a temática relacionada coa muller e o seu papel na sociedade, claves na obra de Paulova, Gema López, Begoña Mumary e Verónica Vicente ou a fantasía na obra de Anabel Gaudioso.
As artistas da Xeración 80, a pesares da súa xuventude, manteñen unha personalidade e un estilo ben diferenciado que as leva a conformar un proxecto común no panorama artísico galego actual, que recupera a calidade técnica e a sensibilidade estética. 

María Díaz
Araceli Torres
Comisarias da exposición